КОМПАНИЈА ЛАБРАДОР

Млечната индустрија „ЛАБРАДОР“ е основана 1993 година во Охрид. Фабриката за преработка на млеко располага со 1000 м2 сопствен плац, разладни комори од 250 м3, 16 вработени со соодветна квалификација за работните места и 10 возила за дистрибуција во малопродажба на регионот Охрид, Струга, Ресен и Кичево. Нашата компанија има имплементиран HACCP-систем за управување со безбедност на храната и соодветни сертификати.

Фабриката има сопствена лабораторија за хемиска анализа на млекото, а редовно се прават анализи во надворешни акредитирани лаборатории на Ветеринарниот факултет - Скопје и во „Анима вет“ - Битола.

Дистрибуцијата се врши во целата трговска мрежа во Охрид, Струга и Ресен. Додека во маркетите на Тинекс, Веро и Рептил во Скопје може да се најдат изварокот (Охридски за пита) и производите од козјо млеко.